بلوک سازان

فروش عمده بهترین نوع بلوک سیمانی ۱۵*۲۰ در قزوین

آنچه در این مقاله می خوانید...

مصالح کاربردی در بلوک سیمانی :انواع بلوک های سیمانی  :کاربرد بلوک سیمانی :ملات مورد استفاده برای بلوک سیمانی :اصول استفاده از بلوک سیمانی در ساختمان :۱٫    خیساندن بلوک :۲٫    ملات گذاری :۳٫    موارد مربوط به بندهای افقی و قائم :۴٫    عرض دیوار :۵٫    باید از خرد کردن و قطعه کردن بلوک پرهیز شود :۶٫    بلوک چینی :۷٫    تقاطع دیوارها :1- خیساندن بلوک:2- ملات گذاری:3- موارد مربوط به بند های افقی و قائم:4- عرض دیوار:5- باید از خردن کردن و قطعه کردن بلوک خود داری شود:6- بلوک چینی:
قزوین بلوک

فروش بهترین نوع بلوک سیمانی در قزوین.

در ابعاد ۲۰*۴۰*۱۵ با بهترین قیمت ها.

فروش عمده بهترین بلوک سیمانی با بهترین مصالح تولید شده فقط و فقط از طریق بلوک سازان.

فروش بلوک سیمانی به صورت اینترنتی از طریق انلاین شاپ بلوک سازان.

بلوک سیمانی ، یکی از مصالح کاربردی در ساخت و سازها می باشد . بلوک های سیمانی به قطعاتی اطلاق می شود که در اندازه ها و ابعاد مختلف ساخته می شوند و با توجه به نوع کاربری آنها از مصالح متفاوت استفاده می کنند . و با توجه به شرایط عمومی کشور ما ، استفاده از این مصالح متداول می باشد .

بلوک سیمانی
بلوک سیمانی قزوین

مصالح کاربردی در بلوک سیمانی :

اجزای اصلی تشکیل دهنده بلوک های بتنی عموماً عبارت است از :

۱٫    سیمان پرتلند

۲٫    مصالح سنگی ( مخلوط شن و ماسه شسته )

۳٫    آب

مواد تشکیل دهنده بتن بر اساس میزان تعیین شده برای مقاومت مورد نظر ، باید به دقت کامل بر حسب وزن و حجم پیمانه شود .

پس از اندازه گیری دقیق ، مصالح به خوبی با یکدیگر مخلوط شده و سپس قالب گیری می شوند . در مرحله آخر عمل آوری و محافظت از بتن در برابر اثرات نامطلوب محیطی ( مانند : گرما و تابش آفتاب ) ، بارندگی ، سرما و یخبندان انجام می گیرد .

قزوین بلوک
فروش بلوک سیمانی سبک قزوین

انواع بلوک های سیمانی  :

از نظر وزن مخصوص به سه گروه تقسیم می شوند :

۱٫    سنگین

۲٫    نیمه سبک

۳٫    سبک

هرچه وزن مخصوص بلوک های سیمانی افزایش یابد ، تاب فشاری آنها نیز افزایش خواهد یافت .

مقاومت فشاری بلوک سیمانی توخالی غیر باربر نباید کمتر از ۴۰ و غیر باربر نباید کمتر از ۶۰  کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد .

بلوک های سنگین از نظر ابعاد نسبت به بلوک های سبک بزرگتر بوده و ضخامت آنها نیز بیشتر است . کاربرد آنها در سازه های بنایی یا ساخت دیوارهای محوطه می باشد .

کاربرد بلوک های سبک در سقف های تیرچه بلوک می باشد .

بلوک سیمانی
بلوک سیمانی قزوین

بلوک سیمانی |فروشگاه اینترنتی بلوک سازان

بلوک سیمانی معمولاً به صورت توپر یا مجوف ( تو خالی ) ساخته می شوند . بلوک های توخالی دارای حفره های سراسری هستند. مانند بلوک های دو سوراخه ، سه سوراخه و ….

باید در نظر داشت که :

·       حجم فضای خالی نباید از ۵۰ درصد کل حجم بلوک بیشتر باشد .

·       مجموع اندازه قسمت های خالی بلوک از ۳/۲ طول در همان جهت بیشر نباشد .

·       ضخامت جداره ها در بلوک ها نباید کمتر از ۴ سانتی متر باشد .

·       بلوک سیمانی تو خالی و سنگین و ساده باید مستطیل شکل و کاملاً سالم و بدون عیب باشد .

·       سطوح آنها نیز باید طوری باشد که هنگام اندودکاری ، چسبندگی کافی با آن ایجاد نماید .

کاربرد بلوک سیمانی :

۱٫    دیوار چینی حیاط

۲٫    دیوار چینی ساختمان

۳٫    سقف های تیرچه بتنی

هنگامیکه دیوار به منظور تقسیم و جداسازی فضا و یا جلوگیری از عواملی غیر از تحمل فشار و نیرو ساخته شود ، تماماً از بلوک های مجوف استفاده می شود . ولی اگر در بعضی از قسمت های ساختمان احتیاج به دیوار  باربر باشد ، در موقع چیدن آنها حفره های بلوک ها را از بتن پر می کنند و گاهی نیز برای مقاومت بیشتر از میلگرد فولادی استفاده می شود

بلوک 15 سانتی

انواع بلوک سیمانی |فروشگاه اینترنتی بلوک سازان

ملات مورد استفاده برای بلوک سیمانی :

ملات مصرفی برای بلوک سیمانی معمولاً ملات ماسه سیمان ۵ : ۱ است و باید کاملا در سطح پربستر زیرین ، و همچنین روی جداره های قائم بلوک پخش گردد .

ملات در زمان بنایی پخش گردد . در غیر این صورت قبل از قرار گرفتن بلوک سیمانی سخت می شود .

اصول استفاده از بلوک سیمانی در ساختمان :

۱٫    خیساندن بلوک :

بلوک باید قبل از نصب تمیز شده و کاملاً به وسیله آب خیسانده شود و در حین کار نیز مرطوب نگاه داشته شود. این کار باعث می شود تا آب ملات توسط بلوک جذب نشده و ملات چسبندگی خود را از دست ندهد

۲٫    ملات گذاری :

هنگام ساخت دیوار تقسیم ، ملات فقط روی جدارهای خارجی به صورت دو نوار جدا از هم پخش می شود . در این حالت دیوار به عنوان یک عایق خوب حرارتی و صوتی عمل می کند .

اگر دیوار باربر و یا دیوار نما باشد ، ملات را روی کلیه سطوح ملات خور بلوک سیمانی ( اعم از جداره های داخلی و خارجی ) پخش می کنند .

۳٫    موارد مربوط به بندهای افقی و قائم :

شاقولی بودن دیوار ، شمشه و تراز ، ریسمانی کردن کار ، شرایط محیطی و نگهداری از دیوار و بند کشی در مورد دیوار بنایی با بلوک سیمانی مانند با آجر است .

۴٫    عرض دیوار :

دیوار بلوک بتنی باید با بلوک هایی اجرا شود که عرض آنها مساوی دیوار باشد . ( مانند : دیوار ۲۰ سانتی متری باید با بلوک های ۲۰ سانتی متری ساخته شود )

۵٫    باید از خرد کردن و قطعه کردن بلوک پرهیز شود :

زیرا در این صورت بر اثر ضربه ای که برای خرد کردن زده می شود ، کلیه قسمت های بلوک ترک خورده و مقاومت خود را از دست می دهد .

۶٫    بلوک چینی :

برای بلوک چینی باید انتهای و گوشه دیوار ، قبل از قسمت های میانی چیده شود . به طوری که همیشه ۴ تا ۵ رج قسمت انتهایی بالاتر از رج های میانی باشد . برای چیدن افقی رج های میانی از تراز رج های کناری استفاده می شود .

عمل بلوک چینی باید به طور یکنواخت انجام گیرد به طوری که در هر زمان هیچ قسمتی از یک دیوار بیش از ۵ ردیف بلوک از قسمت های دیگر آن بالاتر نباشد .

۷٫    تقاطع دیوارها :

دیوارهای باربر بلوک بتنی به جز در گوشه ها ، در بقیه تقاطع ها قفل و بست نخواهد داشت . به جای قفل و بست برای جذب نیروهای افقی از تسمه های فلزی به ضخامت ۵ میلی متر در طول ۷۰ سانتی متر و خم ۹۰ درجه در انتهای دو سر تسمه به طول ۵ سانتی متر استفاده می شود . بهتر است حداقل در هر ۱۲۰ سانتی متر ارتفاع دیوار ، یک اتصال در نظر گرفته شود . این تسمه ها که در ضخامت ملات گذاری قرار می گیرند ، چسبندگی دیوارهای باربر متقاطع را افزایش می دهند .

۱- خیساندن بلوک:

بلوک باید قبل از نصب تمیز شده و کاملا توسط آب خیسانده شود و در حین کار هم مرتب خیس نگاه داشته شود این کار باعث میشود تا آب ملات توسط بلوک جذب نشده و

ملات چسبندگی خود ا از دست ندهد.

۲- ملات گذاری:

هنگام ساخت دیوار تقسیم، ملات فقط روی جداره های خارجی بصورت دو نوار جدا از هم پخش میشود.

در این حالت دیوار به عنوان یک عایق خوب حارتی و صوتی عمل میکند.

اگر دیوار باربر و یا نما باشد، ملات را روی کلیه ی سطوح ملات خور بلوک سیمانی اعم از جداره های داخلی یا خارجی پخش میکنند.

۳- موارد مربوط به بند های افقی و قائم:

شاقولی بودن دیوار، شمشه و تراز ، ریسمانی کردن کار ، شرایط محیطی و نگهداری از دیوار و بند کشی در مورد دیوار بنایی با بلوک سیمانی مانند آجر است.

۴- عرض دیوار:

دیوار بلوک بتنی باید با بلوک هایی اجرا شود که عرض آنها مساوی دیوار باشد. مثلا دیوار ۲۰سانتی متری باید با بلوک ۲۰ سانتی متری ساخته شود.

۵- باید از خردن کردن و قطعه کردن بلوک خود داری شود:

زیرا در این صورت بر اساس ضربه ای که برای خرد کردن زده میشودف کلیه ی قسمت های بلوک ترک خورده و از هم میپاشد.

۶- بلوک چینی:

برای بلوک چینی باید انتها و گوشه ی دیوار ، قبل از قسمت های میانی چیده شود. به طوری که همیشه ۴ تا ۵ رج قسمت های انتهایی بالاتر از رج های میانی باشد. برای

چیدن افقی رج های میانی از تراز رج های کناری استفاده میشود.

بلوک چینی باید بصورت یکنواخت انجام شود به طوری که در هر زمان هیچ قسمتی از یک دیوار بیش از ۵ ردیف بلوک از قسمت های دیگر آن بالاتر نباشد.

۷- تقاطع دیوار ها:

دیوار های باربر بتنی بجز در گوشه ها، در بقیه ی تقاطع ها قفل و بست نخواهد داشت، به جای قفل و بست برای جذب نیرو های افقی از تسمه های فلزی به ضخامت ۵

میلیمتر در طول ۷۰ سانتیمتر با خم ۹۰ درجه در انتهای دو سر تسمه به طول ۵ سانتیمتر استفاده میشود.

بهتر است حداقل در هر ۱۲۰ سانتیمتر ارتفاع دیوار، یک اتصال در نظر گرفته شود.

این تسمه ها که در ضخامت ملات گذاری قرار میگیرند، چسبندگی دیوارهای باربر متقاطع را افزایش میدهند.

در دیوار های غیر باربر ، نوارهای توری فلزی مقاوم در برابر زنگ زدگی به طور یک در میان به جای تسمه ی فلزی استفاده میشود.

مهدی کاوه

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید