بلوک سازان

کارخانه بلوک سیمانی

آنچه در این مقاله می خوانید...

آدرس کارخانهلیست قیمت بلوک سیمانیتعداد بلوک در ماشین2- تعداد بلوک سیمانی بیست سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت:3- ظرفیت حمل بلوک سیمانی بیست سانت در کامیون شش چرخ:4- تعداد بلوک سیمانی 20 سانتی که در کامیونت5- تعداد بلوک سیمانی بیست سانت در نیسان:تعداد بلوک سیمانی پانزده سانتی در دستگاه های حمل بار بلوک:1- تعداد بلوک سیمانی پانزده سانت در تریلی:2- تعداد بلوک سیمانی پانزده سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت:3- ظرفیت حمل بلوک سیمانی بیست سانت در کامیون شش چرخ( تک):4- تعداد بلوک سیمانی 15 سانتی که در کامیونت5- تعداد بلوک سیمانی پانزده سانت در نیسان:تعداد بلوک سیمانی ده سانتی در دستگاه های حمل بلوک:1- تعداد بلوک سیمانی ده سانت در تریلی:2- تعداد بلوک سیمانی ده سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت:3- ظرفیت حمل بلوک سیمانی ده سانت در کامیون شش چرخ:4- تعداد بلوک سیمانی 10 سانتی که در کامیونت5- تعداد بلوک سیمانی ده سانت در نیسان:

تولید انواع بلوک سیمانی درجه یک با بهترین مصالح درجه یک (سیمان تیپ ۵) و برترین دستگاه ها.

فوش انواع بلوک سیمانی ۲۰*۲۰*۴۰ و ۱۵*۲۰*۴۰ و ۱۰*۲۰*۴۰ تمام ابعاد بلوک با را در کارخانه تولید بلوک سیمانی بلوک سازان با بهترین مصالح موجود تولید میکنیم.

آدرس کارخانه

بلوک سازان:۱=قزوین بویین زهرا و ۲= قزوین شترک

برای بازدید همه روزه از کارخانه و یا خرید به صورت غیر حضوری با مشاور فروش ما تماس بگیرید.

لیست قیمت بلوک سیمانی

لیست قیمت انواع بلوک سیمانی درجه یک در قزوین

ما در مجموعه تولید بلوک دو نوع بلوک ابعاد  ۲۰*۴۰ تولید میکنیم قیمت ها به این صورت هستند.

۲۰*۴۰ درجه یک قیمت ۴٫۳۰۰ تومان

۲۰*۴۰ درجه یک به شرط درجه یکی و بدون شکستگی با بهترین دستگاه ها قیمت ۵٫۰۰۰ تومان

۱۵*۴۰ درجه یک و با کیفیت عالی و بدون شکستگی قیمت ۴٫۰۰۰ تومان

۱۰*۴۰ درجه یک و با کیفیت و بدون شکستگی قیمت ۳٫۰۰۰ تومان

تمام قیمت ها درب کارخانه هستند و قیمت کرایه برای هر شهر متفاوت است.

قروش بلوک سنگین

تعداد بلوک در ماشین

تعداد بلوک در هر ماشین

ظرفیت حمل تریلی برای بلوک سیمانی بیست سانت، بین ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ عدد بلوک سیمانی می باشد.

یعنی در هر تریلی، حداقل ۱۸۰۰ عدد بلوک سبک سیمانی بیست سانت و حداکثر ۱۹۰۰ عدد از همین اندازه بلوک را می توان بار گیری نمود.

 

۲- تعداد بلوک سیمانی بیست سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت:

تعداد بلوک سیمانی ۲۰ سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت می توان بارگیری نمود بین ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ عدد می باشد.

یعنی کمترین تعداد بلوک ۱۱۰۰ و بیشترین تعداد بلوک بیست سانتی که در جفت حمل میشه ۱۳۰۰ عدد می باشد.

این بازه تعداد، براساس مسافتی که دستگاه های حمل کنند بلوک بتنی تا مقصد باید طی کند، محاسبه می شود.

برای مسافت های دور، قطعا تعداد کمی باید بارگیری نمود.

 

۳- ظرفیت حمل بلوک سیمانی بیست سانت در کامیون شش چرخ:

گنجایش کامیون شش چرخ برای حمل بلوک بیست سانتی عددی بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ می باشد.

کمترین ۱۰۰۰ عدد و بیشترین تعداد بلوک بیست سانت که می توان در کامیون شش چرخ بارگیری کرد ۱۱۰۰ عدد می باشد.

 

۴- تعداد بلوک سیمانی ۲۰ سانتی که در کامیونت

 

۴۰۰ الی ۴۵۰ عدد بلوک سیمانی بیست سانت را می توانیم در کامیونت یا خاور شش تنی بار گیری کنیم.

کمترین بار ۴۰۰ عدد و بیشترین بار ۴۵۰ عدد می باشد.

 

۵- تعداد بلوک سیمانی بیست سانت در نیسان:

تعداد بلوک سیمانی ۲۰ سانتی که نیسان می تواند حمل کند عددی بین ۲۰۰ الی ۲۱۰ می باشد.

کمترین بار نیسان با بلوک بیست سانت، ۲۰۰ عدد و بیشترین تعداد هم ۲۱۰ می باشد.

 

تعداد بلوک سیمانی پانزده سانتی در دستگاه های حمل بار بلوک:

 

۱- تعداد بلوک سیمانی پانزده سانت در تریلی:

ظرفیت حمل تریلی برای بلوک سیمانی پانزده سانتی، بین ۲۷۷۲ الی ۳۰۸۰ عدد بلوک سیمانی می باشد.

یعنی در هر تریلی، حداقل ۲۷۷۲ عدد بلوک سبک سیمانی بیست سانت و حداکثر ۳۰۸۰ عدد از همین اندازه بلوک را می توان بار گیری نمود.

 

۲- تعداد بلوک سیمانی پانزده سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت:

تعداد بلوک سیمانی ۱۵ سانتی که در کامیون ده چرخ یا جفت می توان بارگیری نمود بین ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ عدد می باشد.

یعنی کمترین تعداد بلوک ۱۶۰۰ و بیشترین تعداد بلوک پانزده سانتی که در جفت حمل میشه ۱۸۰۰ عدد می باشد.

این بازه تعداد، براساس مسافتی که دستگاه های حمل کنند بلوک بتنی تا مقصد باید طی کند، محاسبه می شود.

برای مسافت های دور قطعا تعداد کمی باید بارگیری نمود.

 

۳- ظرفیت حمل بلوک سیمانی بیست سانت در کامیون شش چرخ( تک):

گنجایش کامیون شش چرخ برای حمل بلوک پانزده سانتی عددی بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ می باشد.

کمترین ۱۱۰۰ عدد و بیشترین تعداد بلوک ۱۵ سانت که می توان در کامیون شش چرخ بارگیری کرد ۱۲۰۰ عدد می باشد.

 

۴- تعداد بلوک سیمانی ۱۵ سانتی که در کامیونت

۵۰۰ الی ۵۵۰ عدد بلوک سیمانی پانزده سانت را می توانیم در کامیونت یا خاور شش تنی بار گیری کنیم.

کمترین بار ۵۰۰عدد و بیشترین بار ۵۵۰ عدد می باشد.

 

۵- تعداد بلوک سیمانی پانزده سانت در نیسان:

تعداد بلوک سیمانی ۱۵ سانتی که نیسان می تواند حمل کند عددی بین ۲۵۰ الی ۳۰۰ می باشد.

کمترین بار نیسان با بلوک بیست سانت، ۲۵۰ عدد و بیشترین تعداد هم ۳۰۰ می باشد.

 

 

تعداد بلوک سیمانی ده سانتی در دستگاه های حمل بلوک:

 

۱- تعداد بلوک سیمانی ده سانت در تریلی:

ظرفیت حمل تریلی برای بلوک سیمانی ده سانت، بین ۴۱۵۸ عدد بلوک سیمانی می باشد.

یعنی در هر تریلی، ۴۱۵۸ عدد بلوک سبک سیمانی ده سانت را می توان بار گیری نمود.

 

۲- تعداد بلوک سیمانی ده سانتی در کامیون ده چرخ یا جفت:

تعداد بلوک سیمانی ۱۰ سانتی که در کامیون ده چرخ یا جفت می توان بارگیری نمود بین ۲۳۰۰ تا ۲۵۰۰ عدد می باشد.

یعنی کمترین تعداد بلوک ۲۳۰۰ و بیشترین تعداد بلوک ده سانتی که در جفت حمل میشه ۲۵۰۰ عدد می باشد.

این بازه تعداد، براساس مسافتی که دستگاه های حمل کنند بلوک بتنی تا مقصد باید طی کند، محاسبه می شود.

برای مسافت های دور قطعا تعداد کمی باید بارگیری نمود.

 

۳- ظرفیت حمل بلوک سیمانی ده سانت در کامیون شش چرخ:

گنجایش کامیون شش چرخ برای حمل بلوک ۱۰ سانتی، عددی بین ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ می باشد.

کمترین ۱۶۰۰ عدد و بیشترین تعداد بلوک بیست سانت که می توان در کامیون شش چرخ بارگیری کرد ۱۷۰۰ عدد می باشد.

 

۴- تعداد بلوک سیمانی ۱۰ سانتی که در کامیونت

۷۰۰ الی ۷۵۰ عدد بلوک سیمانی ده سانت را می توانیم در کامیونت یا خاور شش تنی بار گیری کنیم.

کمترین بار ۷۰۰عدد و بیشترین بار ۷۵۰ عدد می باشد.

 

۵- تعداد بلوک سیمانی ده سانت در نیسان:

تعداد بلوک سیمانی ۱۰ سانتی که نیسان می تواند حمل کند عددی بین ۴۰۰ الی ۴۵۰ می باشد.

کمترین بار نیسان با بلوک ده سانت، ۴۰۰ عدد و بیشترین تعداد هم ۴۵۰ می باشد.

آماده همکاری با ارگان ها و پروژه های بزرگ درون شهری و برون شهری و تمام شهرهای اطراف با تضمن کیفیت و قیمت ها.

 

مهدی کاوه

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Call Now Buttonتماس بگیرید